ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

26

Sl

ov

en

čin

a

Batéria

Počítač je vybavený batériou, ktorá umožňuje jeho dlhšie používanie medzi
nabíjaním.

Vlastnosti batérie

Batéria má nasledujúce vlastnosti:

Používa najnovšie technologické štandardy.

Upozorňuje na blížiace sa vyčerpanie.

Batéria sa nabíja vždy, keď pripojíte počítač k adaptéru striedavého napätia. Počítač
podporuje nabíjanie počas používania, čím umožňuje nabíjat’ batériu počas práce s
počítačom. Nabíjanie batérie je však s vypnutým počítačom oveľa rýchlejšie.

Batéria príde vhod, keď cestujete alebo počas výpadku energie. Je vhodné mat’
jednu ďalšiu úplne nabitú batériu ako záložný zdroje energie. Podrobnosti o
objednávaní náhradnej batérie vám poskytne váš predajca.

Maximalizovanie životnosti batérie

Podobne ako všetky ostatné batérie, aj batéria počítača sa časom opotrebuje. To
znamená, že výkon batérie sa časom a používaním znižuje. Ak chcete
maximalizovat’ životnost’ batérie, odporúčame dodržiavat’ nasledujúce odporúčania.

Formátovanie novej batérie

Pred prvým použitím batérie vykonajte nasledujúci proces formátovania batérie:

1

Vložte novú batériu do vypnutého počítača.

2

Pripojte adaptér striedavého napätia a batériu úplne nabite.

3

Odpojte AC adaptér.

4

Zapnite počítač, nechajte ho napájaný z batérie a pracujte s ním.

5

Úplne vybite energiu batérie, až kým sa neobjaví upozornenie na vyčerpanie
batérie.

6

Pripojte znova adaptér striedavého napätia a batériu úplne nabite.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.