ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

28

Sl

ov

en

čin

a

Nabíjanie batérie

Ak chcete batériu nabit’, skontrolujte najprv, či je v jednotke správne nainštalovaná.
Pripojte k počítaču adaptér striedavého napätia a zapojte ho do elektrickej zásuvky.
Počas nabíjania batérie môžete s počítačom napájaným striedavým napätím ďalej
pracovat’. Nabíjanie batérie je však s vypnutým počítačom oveľa rýchlejšie.

Poznámka: Odporúčame nabíjat’ batériu na konci dňa. Nabíjanie
batérie počas noci pred cestou umožní začat’ na ďalší deň pracovat’ s
počítačom s úplne nabitou batériou.

Kontrola kapacity batérie

Indikátor napájania v systéme Windows signalizuje aktuálnu úroveň kapacity
batérie. Ak chcete vidiet’ aktuálnu úroveň kapacity batérie, podržte kurzor myši nad
ikonou batérie alebo napájania.

Optimalizácia životnosti batérie

Optimalizácia životnosti batérie slúži na získanie maximálne možného výkonu
batérie, predlžuje cyklus nabíjania alebo vybíjania, a zlepšuje účinnost’t’ nabíjania.
Odporúčame dodržiavat’ nasledujúce pokyny:

Zakúpte si ďalšiu náhradnú batériu.

Používajte napájanie striedavým napätím vždy, keď je to možné. Batériu šetrite
na napájanie počas pohybu v teréne.

Ak nepoužívate kartu PC Card, vyberte ju – odčerpáva energiu (u vybraných
modelov).

Batériu uskladňujte v chladnom a suchom prostredí. Odporúčaná teplota je
10°C (50°F) až 30°C (86°F). Vyššie teploty spôsobujú, že sa batéria rýchlejšie
sama vybíja.

Nadmerné nabíjanie znižuje životnost’ batérie.

Starajte sa o svoj adaptér striedavého napätia a batériu.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.