ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

29

Eng

lish

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

Upozornenie na vyčerpanie batérie

Keď používate napájanie z batérie, venujte pozornost’ indikátoru napájania v
systéme Windows.

Pozor: Keď sa objaví upozornenie na vyčerpanie batérie, čo
najskôr pripojte adaptér striedavého napätia. Ak sa batéria vybije
úplne a počítač sa vypne, neuložené údaje sa stratia.

Keď sa objaví upozornenie na vyčerpanie batérie, spôsob ďalšieho jednania závisí
od situácie:

Situácia

Odporúčaný úkon

Adaptér striedavého
napätia a elektrická
zásuvka sú k dispozícii.

1. Pripojte k počítaču adaptér striedavého napätia a
zapojte ho do elektrickej zásuvky.
2. Uložte všetky potrebné súbory.
3. Pokračujte v práci.
Ak chcete batériu nabit’ rýchlejšie, vypnite počítač.

Je k dispozícii náhradná
batérie.

1. Uložte všetky potrebné súbory.
2. Zatvorte všetky aplikácie.
3. Vypnite počítač.
4. Vymeňte batériu.
5. Zapnite počítač a pokračujte v práci.

Adaptér striedavého
napätia alebo elektrická
zásuvka nie sú k
dispozícii. Nemáte
náhradnú batériu.

1. Uložte všetky potrebné súbory.
2. Zatvorte všetky aplikácie.
3. Vypnite počítač.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.