ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

30

Sl

ov

en

čin

a

Vezmite si svoj prenosný počítač so

sebou

Táto čast’ obsahuje tipy a rady týkajúce sa prenášania počítača alebo cestovania
s ním.

Odpojenie od stolného počítača

Ak chcete odpojit’ počítač od externého príslušenstva, postupujte podľa týchto
krokov:

1

Uložte všetky otvorené súbory.

2

Vyberte všetky médiá, diskety alebo kompaktné disky z mechaník.

3

Vypnite počítač.

4

Zatvorte veko počítača.

5

Odpojte kábel od AC adaptéra.

6

Odpojte klávesnicu, polohovacie zariadenie, tlačiareň, externý monitor a
ostatné externé zariadenia.

7

Ak používate na zabezpečenie počítača zámok Kensington, odpojte ho.

Prenášanie

Prenášanie na krátke vzdialenosti, napríklad zo stola v kancelárii do konferenčnej
miestnosti.

Príprava počítača

Pred prenášaním počítača zatvorte a zaistite veko počítača, aby sa počítač prepol
do režimu spánku. Teraz môžete bezpečne prenášat’ počítač kdekoľvek vo vnútri
budovy. Ak chcete počítač prebudit’ z režimu spánku, otvorte obrazovku, potom
stlačte a pustite tlačidlo Power.

Ak chcete preniest’ počítač do kancelárie klienta alebo do inej budovy, môžete
počítač vypnút’:

Kliknite na ponuku Štart, potom na položku Vypnút’.

Alebo:

Priveďte počítač do režimu spánku stlačením <Fn> + <F4>. Potom zatvorte a
zaistite veko počítača.

Ak ste pripravení znova počítač používat’, odistite a otvorte obrazovku, potom
stlačte a uvoľnite tlačidlo Power.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.