ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

32

Sl

ov

en

čin

a

Zvláštne opatrenia

Pri ceste do práce a z nej dodržiavajte nasledovné pokyny na ochranu vášho
počítača:

Majte vždy počítač pri sebe, čím minimalizujete vplyv teplotných výkyvov.

Ak sa potrebujete zdržat’ dlhší čas a nemôžete mat’ počítač so sebou, odložte
počítač do kufra auta, aby nebol vystavený prílišnému teplu.

Zmeny teploty a vlhkosti môžu spôsobit’ kondenzáciu. Pred zapnutím
prispôsobte počítač izbovej teplote a skontrolujte, či na obrazovke počítača nie
je kondenzovaná voda. Ak je teplotná zmena väčšia než 10 °C (18 °F),
nechajte počítat’ prispôsobit’ izbovej teplote dlhšie. Ak je to možné, nechajte
počítač po dobu 30 minút na rozhraní vonkajšej a vnútornej teploty.

Používanie v domácej kancelárii

Ak používate počítač často doma, môžete si zakúpit’ druhý AC adaptér. Druhý AC
adaptér vám pomôže vyhnút’ sa zbytočnému zat’aženiu pri ceste domov a z domu.

Ak doma často pracujete s počítačom, môžete taktiež použit’ externú klávesnicu,
monitor alebo myš.

Cestovanie s počítačom

Prenášanie na väčšiu vzdialenost’, napríklad z vášho pracoviska do budovy s
kanceláriou klienta alebo cestovanie v mieste.

Príprava počítača

Pripravte počítač tak, ako keby ste ho brali domov. Skontrolujte, či je batéria v
počítači nabitá. Pri kontrole na letisku vás môžu vyzvat’ počítač zapnút’.

Čo vziat’ so sebou

So sebou by ste si mali vziat’:

AC adaptér

Náhradné, úplne nabité batérie

Súbory ovládačov tlačiarne, ak plánujete použit’ inú tlačiareň

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.