ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

46

Sl

ov

en

čin

a

Ako spustit’ proces obnovenia:

1

Reštartujte systém.

2

Počas zobrazovania loga Acer stlačte súčasne <Alt> + <F10>, čím spustíte
proces obnovy.

3

Na obrazovke budú pokyny na vykonanie obnovy systému.

Dôležité! Táto funkcia obsadí na vašom pevnom disku 15 GB v
skrytom oddieli.

Vyžiadanie služby

Medzinárodná záruka cestovateľa (ITW)

Váš počítač je krytý Medzinárodnou zárukou cestovateľa (ITW), ktorá vám poskytuje
bezpečnost’ a pokoj pri cestovaní. Naša celosvetová siet’ servisných stredísk vám
podá pomocnú ruku.

S počítačom je dodávaný pas ITW. Tento pas obsahuje všetko, čo potrebujete
vediet’ o programe ITW. V praktickej príručke je zoznam dostupných autorizovaných
servisných stredísk. Starostlivo si pas prečítajte.

Vždy majte váš pas ITW pri sebe, obzvlášt’ ak cestujete. Získate tak výhody v našich
strediskách podpory. Do vrecka na prednom obale pasu ITW vložte doklad o
zakúpení počítača.

Ak v krajine, do ktorej cestujete, nie je stránka autorizovaného strediska ITW Acer,
môžete kontaktovat’ naše zastúpenia po celom svete. Navštívte stránku
www.acer.com.

Predtým než nám zavoláte

Keď voláte Acer kvôli online službe, majte pri sebe nasledovné informácie a buďte
prosím pri svojom počítači. S vašou pomocou môžeme redukovat’ čas potrebný na
riešenie a volanie vám poskytne efektívnejšie vyriešenie vášho problému. Ak sa
objavia na vašom počítači správy o chybách alebo zvukové výstražné signály,
zapíšte si ich v takom poradí ako sa objavili na obrazovke (alebo počet a sekvenciu
v prípade zvukových signálov).

Budete musiet’ poskytnút’ nasledovné informácie:
Meno:
Adresa:
Telefónne číslo:
Prístroj a typ:
Sériové číslo:
Dátum zakúpenia:

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.