ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

51

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

Poznámka: Wireless Mini PCI adaptér obsahuje funkciu výberového
príjmu. Funkcia slúži na zamedzenie vyžarovania rádiových frekvencií
z oboch antén súčasne. Jedna z antén je zvolená automaticky alebo
manuálne (užívateľom) kvôli zaisteniu dobrej kvality rádiovej
komunikácie.

2

Toto zariadenie je určené na používanie vo vnútri, pretože je prevádzkované vo
frekvenčnom rozsahu 5,15 až 5,25 GHz. FCC vyžaduje, aby bol tento výrobok
používaný vo vnútornom prostredí pre frekvenčný rozsah 5,15 až 5,25 GHz za
účelom redukcie možného neželaného rušenia so systémami Mobile Satellite.

3

Ako primárni používatelia pásiem 5,25 až 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz sú
stanovené radary vysokého výkonu. Tieto radarové stanice môžu spôsobit’
rušenie a/alebo poškodenie tohto zariadenia.

4

Nesprávna inštalácia alebo neodsúhlasené používanie môže spôsobit’
neželané rušenie rádiokomunikácií. Nedovolená manipulácia s internou
anténou spôsobí stratu certifikátu FCC a vašej záruky.

Kanada - Licencia vybraných zariadení s
nízkym napätím (RSS-210)

Ožiarenie ľudí poľom rádiových frekvencií (RSS-102)

Prenosné počítače sú vybavené integrovanými anténami, ktoré vyžarujú polia
rádiových frekvencií neprekračujúce Kanadské zdravotné limity pre všeobecnú
populáciu; pozrite Safety Code 6, na webovej stránke Zdravie Kanady na
www.hc-sc.gc.ca/rpb.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.