ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

ix

Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na nepravilno nameščene ali neprimerno zaščitene
elektronske sisteme v motorjih vozil, kot so sistemi elektronskega vbrizga goriva,
elektronskega protizdrsnega (protizaklepnega) zavornega sistema, sistemov za
elektronski nadzor hitrosti in sistemov zračnih blazin. Za več informacij preverite pri
proizvajalcu ali predstavniku vašega vozila ali opreme, ki je bila dodana. Napravo
naj servisira ali namešča v vozilo samo usposobljeno osebje. Napačna montaža ali
servis sta lahko nevarna in prekineta garancije, ki veljajo za napravo. Redno
preverjajte, da je brezžična oprema v vašem vozilu deluje pravilno in je pravilno
montirana. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnega
materiala v enakem predelku kot napravo, njene dele ali izboljšave. Upoštevajte, da
se pri vozilih opremljenih z zračnimi blazinami le-te napihnejo z veliko silo. Na
področje zračne blazine ali v področje namestitve zračne blazine ne postavljajte
predmetov, tudi nameščene ali prenosne brezžične opreme. Če je vgrajena
brezžična oprema neprimerno nameščena in se zračna blazina napihne, lahko pride
do resnih poškodb. Uporaba naprave med letenjem v letalu je prepovedana. Preden
se vkrcate v letalo, napravo izključite. Uporaba brezžičnih telenaprav na letalu je
lahko nevarna za delovanje letala, prekine brezžično telefonsko omrežje in je lahko
nezakonita.

Potencialno eksplozivna okolja

V območju s potencialno eksplozivno atmosfero, napravo izključite in upoštevajte
vse znake in navodila. Med potencialno eksplozivne atmosfere spadajo območja,
kjer je priporočljivo, da izključite motor vašega vozila. Iskre na takšnih območjih
lahko povzročijo eksplozijo ali požar in rezultat tega so telesne poškodbe ali celo
smrt. Napravo izključite v bližini napajalnih točko kot so črpalke za gorivo na
bencinskih črpalkah. Upoštevajte omejitve o uporabi radijske opreme v skladiščih,
depojih in distribucijskih območjih za gorivo; kemijskih tovarnah; ali na območjih, kjer
poteka razstreljevanje. Območja s potencialno eksplozivno atmosfero so večinoma,
ampak ne zmeraj, označena. Med območja spadajo podpalubja na ladjah, prostori
za kemične prenose in hrambo, vozila, ki uporabljajo utekočinjen petrolejski plin (kot
sta proban ali butan) in območja v katerih zrak vsebuje kemikalije ali delčke kot so
zrna, prah ali kovinski prahovi. Prenosnika ne vključite na območju, kjer je
prepovedana uporaba brezžičnega telefona ali ko lahko povzročite šume ali
nevarnost.

Klici v sili

Opozorilo: Preko te naprave ne morete izvajati klicev v sili. Za klic v sili morate
poklicati preko mobilnega telefona ali drugega telefonskega sistema.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.