ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

3

Sl

ovenski

Vroče tipke

Računalnik uporablja vroče tipke ali kombinacijo tipk za dostop do računalniških
nastavitev kot sta svetlost zaslona in glasnost.

Za aktiviranje vročih tipk pritisnite in držite tipko <Fn> preden pritisnete drugo tipko v
kombinaciji.

Bližnjica

Ikona Funkcija

Opis

<Fn> + <F3>

Komunikacijska
tipka

Omogoči/onemogoči komunikacijske
naprave računalnika (Komunikacijske
naprave se lahko razlikujejo po
konfiguraciji).

<Fn> + <F4>

Mirovanje

Preklopi računalnik v stanje mirovanja.

<Fn> + <F5>

Preklop
zaslona

Preklopi izhod zaslona med zaslonom,
zunanjim monitorjem (če je priključen)
in obema.

<Fn> + <F6>

Izklop zaslona

Izključi luč zaslona za varčevanje z
energijo. Pritisnite poljubno tipko za
vrnitev.

<Fn> + <F7>

Preklop
sledilne plošče

Vključi in izključi vgrajeno sledilno
tablico.

<Fn> + <F8>

Preklop
zvočnikov

Vklop in izklop zvočnikov.

<Fn> + <F11>

NumLk

Vključite ali izključite vgrajeno
številčnico (le na določenih modelih).

<Fn> + < >

Poveča svetlost Poveča svetlost zaslona.

<Fn> + < >

Zmanjša
svetlost

Zmanjša svetlost zaslona.

<Fn> + < >

Povečanje
glasnosti

Poveča glasnost zvoka.

<Fn> + < >

Zmanjšanje
glasnosti

Zmanjša glasnost zvoka.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.