ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

47

Sl

ovenski

Odpravljanje napak

To poglavje prikazuje kako ukrepati pri določenih sistemskih težavah.
Če se pojavi težava, preberite to poglavje preden kotnaktirate tehnika. Rešitve
resnejših težav zahtevajo odpiranje računalnika. Ne poskušajte odpirati računalnika
sami, kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center za pomoč.

Napotki za odpravljanje težav

Ta prenosni PC ima napredno zgradbo, ki ponuja zaslona sporočila o napakah, ki
vam pomagajo pri reševanju težav.

Če sistem javi sporočilo o napaki ali pride do napake, glejte spodnja "Sporočila o
napakah". Če težave ne morete odpraviti, kontaktirajte vašega prodajalca. Glejte
"Zahteva po servisu" na strani 46.

Sporočila o napakah

Če se vam prikaže sporočilo o napaki si ga zapišite in izvedite popravni ukrep.
V naslednji tabeli so po abecednem vrstnem redu sporočila o napakah, skupaj s
priporočenimi ukrepi.

Če se težava ponavlja kljub izvedenemu popravnemu ukrepu vas prosimo, da za pomoč
kontakirate vašega prodajalca ali pooblaščen servisni center.

Sporočila o napakah

Ukrep

CMOS battery bad

Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center.

CMOS checksum error

Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center.

Disk boot failure

Vstavite sistemski (zagonski) disk in pritisnite <Enter> za
ponovni zagon.

Equipment configuration
error

Pritisnite <F2> (med POST) za vstop v pripomoček BIOS, nato
pritisnite Exit (Izhod) v pripomočku BIOS za ponovni zagon.

Hard disk 0 error

Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center.

Hard disk 0 extended type
error

Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center.

I/O parity error

Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center.

Keyboard error or no
keyboard connected

Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center.

Keyboard interface error

Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center.

Memory size mismatch

Pritisnite <F2> (med POST) za vstop v pripomoček BIOS, nato
pritisnite Exit (Izhod) v pripomočku BIOS za ponovni zagon.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.