ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

48

Sl

ovenski

Uredbe in varnostna obvestila

Izjava FCC

Ta naprava je bila preizkušena in je v skladu z omejitvami digitalne naprave razreda
B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so narejene, da nudijo razumno
zaščito proti škodljivim interferencam pri stanovanjski namestitvi. Ta naprava
izdeluje, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in
uporabljana v skladu z navodili, povzroča škodljive interference radijskim
komunikacijam.

Vendarle, ni garancije, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do interference. Če
naprava povzroča škodljivo interferenco na radijski ali televizijski sprejem, kar lahko
določite tako, da izključite in vključite napravo, je uporabnik tisti, ki naj poizkuša
popraviti interferenco z enim ali več naslednjimi ukrepi:

Obrnite ali premaknite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.

Napravo priključite na vtičnico na omrežju, ki je drugačno od tistega na katero
je priključen sprejemnik.

Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radio/televizijskim
tehnikom.

Opomba: Zaščiteni kabli

Vse povezave na druge naprave je treba izvesti z zaščitenimi kabli, da bi se
vzdrževalo skladanje z uredbami FCC.

Opomba: Periferne naprave

Na napravo lahko priključite le tiste naprave (vhodno/izhodne naprave, terminalni,
tiskalniki, itd.), ki so certificirani, da so v skladu z omejitvami razreda B. Uporaba
necertificiranih perifernih naprav lahko povzroči interferenco na radijski in TV
sprejem.

Pozor

Spremembe ali modifikacije, ki jih prozivajalec ni izrecno odobril, lahko izničijo
uporabnikovo garancijo, ki je za uporabo računalnika podeljena s strani Federal
Communications Commission.

Opomba: Kanadski uporabniki

Ta digitalni aparat razreda B je v skladu s kanadskim ICES-003.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.