ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

51

Sl

ovenski

Izjava o slikovnih pikah LCD-ja

Enota LCD je izdelana z zelo natančnimi proizvodnimi tehnikami. Ne glede na to se
lahko določene slikovne pike odklonijo ali izgledajo kot črne ali rdeče pike. To ne
vpliva na posneto sliko in ne pomeni napake.

Uredbeno obvestilo za radijsko napravo

Opomba: Spodnje uredbene informacije so samo za modele z
brezžičnim LAN-om in/ali Bluetoothom.

Spošno

Ta naprava je namenjena zunanji uporabi, da ne bi prihajalo do radijskih interferenc
z ostalo pooblaščeno opremo.

Ta izdelek je v skladu s standardi radio frekvence in varnosti vseh držav ali regij v
katerih je bila odobrena brezžična uporaba. Odvisno od konfiguracije, ta izdelek
lahko ali pa tudi ne vsebuje brezžično radijsko napravo (kot sta modula za brezžični
LAN in/ali Bluetooth). Spodnje informacije so za izdelke s takimi napravami.

Izjava o skladnosti za državfe EU

S tem Acer objavlja, da je prenosni PC te serije v skladu z osnovnimi zahtevami in
drugimi pripadajočimi ukrepi direktive 1999/5/EC.

Seznam držav

Države članice EU v juliju 2009 so: Belgija, Danska, Nemčija, Grčija, Španija,
Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Finska,
Švedska, Združeno Kraljestvo, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Madžarska, Češka,
Slovaška, Slovenija, Ciper, Malta, Bolgarija in Romunija. Uporaba je dovoljena v
državah Evropske unije in na Norveškem, v Švici, Islandiji in Liechtensteinu.
Naprava se mora uporabljati v strogem skladu z uredbami in omejitvami države
uporabe. Za nadaljnje informacije prosimo kontaktirajte lokalno pisarno v državi
uporabe. Prosimo obišcite ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm za ogled
najnovejšega seznama držav.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.