ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

48

H

rvats

ki

Otklanjanje poteškoća

Poglavlje donosi savjete kako postupati s uobičajenim problemima u sustavu.
Pročitajte ga prije no što pozovete tehničara ako se problem pojavi. Rješenja
ozbiljnijih problema zahtijevaju otvaranje računala. Nemojte pokušavati otvoriti
računalo sami; obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru za pomoć.

Savjeti za rješavanje problema

Ovo prijenosno osobno računalo napredne je izvedbe koja korisniku na zaslonu
pruža izvješća o greškama kako bi vam omogućilo lakše rješavanje problema.

Ako sustav prijavi poruku o greški ili se pojavi simptom greške, pogledajte odlomak
"Poruke o greškama" dolje. Ako problem ne možete riješiti, obratite se prodavaču.
Pogledajte "Zahtjev za servis" na stranici 47.

Poruke o greškama

Ako primite poruku o greški, zabilježite poruku i poduzmite što je potrebno za
ispravljanje. Sljedeća tablica navodi poruke o greškama abecednim redom kao i
preporuku što je potrebno poduzeti.

Ako se, nakon što ste poduzeli sve što je potrebno, još uvijek susrećete sa problemom, obratite
se vašem prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru za pomoć.

Poruke o greškama

Što treba poduzeti

CMOS battery bad

Obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.

CMOS checksum error

Obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.

Disk boot failure

Umetnite disk za podizanje sustava, zatim pritisnite <Enter> za
ponovno podizanje sustava.

Equipment configuration
error

Pritisnite <F2> (tijekom POST-a) za ulazak u BIOS uslužni
program, zatim pritisnite Exit u BIOS uslužnom programu za
ponovno podizanje sustava.

Hard disk 0 error

Obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.

Hard disk 0 extended type
error

Obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.

I/O parity error

Obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.

Keyboard error or no
keyboard connected

Obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.

Keyboard interface error

Obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.

Memory size mismatch

Pritisnite <F2> (tijekom POST-a) za ulazak u BIOS uslužni
program, zatim pritisnite Exit u BIOS uslužnom programu za
ponovno podizanje sustava.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.