ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

viii

Mediu de funcţionare

Avertisment! Din motive de siguranţă, opriţi toate dispozitivele
de transmisie radio sau wireless atunci când folosiţi computerul
portabil în următoarele condiţii. Printre aceste dispozitive se pot
număra, fără limitare la: LAN wireless (WLAN), Bluetooth şi/sau
3G.

Amintiţi-vă să respectaţi orice reglementări speciale în vigoare în orice zonă şi să
opriţi întotdeauna computerul când folosirea sa este interzisă sau când poate
provoca interferenţă sau pericol. Folosiţi dispozitivul numai în poziţiile de funcţionare
normale. Acest dispozitiv respectă indicaţiile de expunere la RF atunci când este
folosit în condiţii normale şi antena sa este poziţionată la cel puţin 1,5 centimetri de
corpul dvs. Nu trebuie să conţină metal şi trebuie să poziţionaţi dispozitivul la
distanţa de corpul dvs. menţionată mai sus. Pentru a transmite cu succes fişiere de
date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o bună calitate a conexiunii la reţea. În
unele cazuri, transmisia de fişiere de date sau mesaje poate fi amânată până când o
astfel de conexiune este disponibilă. Asiguraţi-vă că instrucţiunile de mai sus privind
distanţa de separare sunt respectate până când transmisia este încheiată. Piesele
dispozitivului sunt magnetice. Materialele metalice pot fi atrase la dispozitiv şi
persoanele cu proteze auditive nu trebuie să ţină dispozitivul la urechea cu proteză
auditivă. Nu aşezaţi cărţile de credit sau alte medii de stocare magnetice în
apropierea dispozitivului deoarece informaţiile stocate pe ele pot fi şterse.

Dispozitive medicale

Funcţionarea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiv telefoane fără fir, pot
interfera cu funcţionalitatea dispozitivelor medicale cu protecţie neadecvată.
Consultaţi un medic sau producătorul dispozitivului medical pentru a stabili dacă
sunt adecvat protejate la energia RF externă sau dacă aveţi orice întrebări. Opriţi
dispozitivul în centrele de servicii medicale atunci când orice reglementări afişate în
aceste zone vă cer să faceţi acest lucru. Spitalele sau centrele de îngrijire medicală
pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la transmisiile de RF externe.

Simulatoarele cardiace. Producătorii de simulatoare cardiace recomandă
menţinerea unei distanţe minime de 15,3 centimetri între dispozitivele wireless şi
simulatorul cardiac pentru a evita interferenţa potenţială cu simulatorul cardiac.
Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente şi recomandările
Wireless Technology Research. Persoanele cu simulatoare cardiace trebuie să facă
următoarele:

Să menţină întotdeauna dispozitivul la mai mult de 15,3 centimetri de simulator.

Să nu ţină dispozitivul în apropierea stimulatorului când dispozitivul este pornit.
Dacă suspectaţi interferenţă, opriţi dispozitivul şi mutaţi-l

.

Protezele auditive. Unele dispozitive digitale wireless pot interfera cu unele proteze
auditive. Dacă interferenţa se produce, consultaţi furnizorul de servicii.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.