ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

ix

Vehiculele

Semnalele de RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau protejate
necorespunzător precum sistemele electronice de injecţie a combustibilului,
sistemele de frânare anti-patinare (anti-blocare), sistemele electronice de control al
vitezei şi sistemele airbag. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi producătorul
vehiculului dvs sau reprezentantul acestuia sau al oricărui echipament care a fost
adăugat. Numai personalul calificat trebuie să asigure service-ul dispozitivului sau
să instaleze dispozitivul într-un vehicul. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi
periculoase şi pot anula orice garanţie care se aplică dispozitivului. Verificaţi regulat
dacă toate echipamentele din vehiculul dvs. sunt montate şi funcţionează corect. Nu
stocaţi sau transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi
compartiment cu dispozitivul, piesele sau îmbunătăţirile sale. Pentru vehicule
echipate cu air bag, amintiţi-vă că sacii de aer se umflă cu forţă mare. Nu puneţi
obiecte, inclusiv echipamente wireless portabile sau instalate în zona de deasupra
air bag-ului sau în zona de desfacere a air bag-ului. Dacă echipamentul wireless din
vehicul este instalat incorect şi dacă air bag-ul umflă, se pot produce răniri grave.
Utilizarea dispozitivului în timpul zborului cu avionul este interzisă. Opriţi aparatul
înainte de îmbarcarea în avion. Folosirea tele-dispozitivelor wireless într-un avion
poate fi periculoasă pentru funcţionarea avionului, poate întrerupe reţeaua telefonică
wireless şi poate fi ilegală.

Mediile potenţial explozive

Opriţi dispozitivul când vă aflaţi într-o zonă cu o atmosferă potenţial explozivă şi
respectaţi toate semnele şi instrucţiunile. Printre atmosferele potenţial exploziv se
numără zonele în care vi se recomandă normal să opriţi motorul vehiculului. În astfel
de medii, scânteile pot provoca explozii sau incendii care duc la vătămări corporale
sau chiar decese. Opriţi dispozitivul la punctele de alimentare cu combustibil precum
în apropierea pompelor de benzină de la staţiile de service. Respectaţi restricţiile
privind utilizarea echipamentelor radio în depozitele de combustibil, zonele de
stocare şi distribuţie; uzinele chimice sau acolo unde sunt în curs de desfăşurare
operaţiuni de detonare. Zonele care au o atmosferă potenţial explozivă sunt de cele
mai multe ori, însă nu întotdeauna, bine semnalizate. Printre acestea se numără
puntea inferioară a ambarcaţiunilor, instalaţiile de transfer sau depozitare de
produse chimice, vehiculele care folosesc gaz petrolier (precum propanul sau
butanul) şi zonele în care aerul conţine particule precum granulele, praful sau
pulberile metalice. Nu porniţi computerul când folosirea unui telefon wireless este
interzisă sau când poate provoca interferenţă sau pericol.

Apeluri de urgenţă

Avertisment: Nu puteţi efectua apeluri de urgenţă prin acest dispozitiv. Pentru a
efectua un apel de urgenţă trebuie să sunaţi de la telefonul mobil sau de la alt sistem
de apelare telefonică.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.