ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

52

Român

ă

Lista ţărilor aplicabile

Statele membre UE în iulie 2009 sunt: Belgia, Danemarca, Germania, Grecia,
Spania, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia, Finlanda,
Suedia, Regatul Unit, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ungaria, Republica Cehă,
Republica Slovacă, Slovenia, Cipru, Malta, Bulgaria şi România. Utilizarea este
permisă în ţările Uniunii Europene, precum şi în Norvegia, Elveţia, Islanda şi
Liechtenstein. Acest dispozitiv trebuie să fie folosit în strictă conformitate cu
reglementările şi constrângerile din ţara în care este folosit. Pentru informaţii
suplimentare, contactaţi biroul local din ţara în care este folosit. Pentru cea mai
recentă listă a ţărilor, vizitaţi ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.

Cerinţa de siguranţă RF FCC

Puterea radiată emisă de un card PCI LAN Mini wireless şi de un card Bluetooth
este mult sub limitele de expunere la radiofrecvenţă ale FCC. Cu toate acestea,
PC-ul portabil va fi utilizat astfel încât contactul potenţial cu persoana umană să fie
minimizat pe timpul funcţionării normale după cum urmează:

1

Utilizatorilor li se cere să urmeze instrucţiunile de siguranţă privind dispozitivele
wireless opţionale care sunt incluse în manualul utilizatorului pentru fiecare
dispozitiv opţional de RF.

Atenţie: Pentru a fi conform cu cerinţele de conformitate privind
expunerea la RF ale FCC, trebuie să se menţină o distanţă de
separare de cel puţin 20 cm (8 inchi) între antena pentru cardul PCI
LAN Mini wireless în secţiunea ecranului şi toate persoanele.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.