ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

ix

Sõidukid

Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või
ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme, näiteks kütuse
sissepritsesüsteeme, elektroonilisi libisemisvastaseid (blokeerumisvastaseid)
pidurisüsteeme, elektroonilisi kiiruse reguleerimise süsteeme ning
turvapadjasüsteeme. Lisainformatsiooni saate oma sõiduki või lisatud seadmete
tootjalt või nende esindajatelt. Seadet võivad hooldada või sõidukisse paigaldada
ainult selleks kvalifitseeritud isikud. Väär paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ning
tühistada seadmele kehtiva garantii. Kontrollige regulaarselt, kas sõidukis olevad
traadita seadmed on kinnitatud ja töötavad korralikult. Ärge hoidke või transportige
seadme, selle osade või lisaga samas ruumis kergestisüttivaid vedelikke, gaase või
plahvatusohtlikke materjale. Turvapadjaga sõidukite puhul tuleb meeles pidada, et
turvapadjad täituvad suure jõuga. Ärge paigutage turvapadja kohale või selle
avamisteele esemeid, sealhulgas paigaldatud ega kaasaskantavaid traadita
seadmeid. Kui traadita seade on sõidukisse paigaldatud valesti ning turvapadi täitub,
võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused. Seadme kasutamine lennukis lennates
on keelatud. Enne lennukisse sisenemist lülitage seade välja. Traadita teleseadmete
kasutamine lennukis võib olla ohtlik lennuki tööle, segada traadita telefonivõrgu tööd
ning olla ebaseaduslik.

Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad

Potentsiaalselt plahvatusohtliku keskkonnaga alades lülitage oma seade välja ning
järgige kõiki hoiatusmärke ja juhiseid. Potentsiaalselt plahvatusohtlike keskkondade
hulka kuuluvad kõik alad, kus Teil tavaliselt kästakse sõiduki mootor välja lülitada.
Sellistes kohtades võivad sädemed põhjustada plahvatust või tulekahju, mis võib
lõppeda kehavigastuste või koguni surmaga. Tankimiskohtades, näiteks
hooldusjaamade bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige kõiki
piiranguid, mis kehtivad raadioseadmete kasutamisel kütuseterminalides,
ladustamis- ja jaotuskohtades; keemiatehastes või kohtades, kus teostatakse
õhkimistöid. Tihti on plahvatusohtliku keskkonnaga alad selgelt märgistatud, kuid
mitte alati. Nende hulka kuuluvad ka laevatekialused, kemikaalide transpordi- või
laostuspunktid, vedelgaasi (näiteks propaani või butaani) kasutavad sõidukid ning
alad, kus õhk sisaldab kemikaale või muid osakesi, näiteks tolmu, vilja- või
metallitolmu. Ärge lülitage sülearvutit sisse, kui traadita telefoni kasutamine on
keelatud või kui see võib põhjustada häireid või ohtu.

Hädaabikõned

Hoiatus: Seadme kaudu ei saa sooritada hädaabikõnesid. Hädaabikõne
tegemiseks kasutage oma mobiiltelefoni või muud telefonisüsteemi.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.