ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

xiii

Kõigepealt tähtsamad asjad

Täname Teid selle eest, et valisite oma kaasaskantavaks arvutiks Acer'i sülearvuti.

Teie teejuhid

Et aidata Teil kasutada oma Acer'i sülearvutit, oleme loonud komplekti juhiseid:

Kõigepealt aitab seadistuse poster Teil alustada oma arvuti häälestamist.

TravelMate seeria üldkasutusjuhend sisaldab kõigile TravelMate tooteseeria
mudelitele kohalduvat kasulikku teavet. See katab põhilisi teemasid nagu klaviatuuri
kasutamine, heli jne. Palume mõista, et tulenevalt nende loomusest viitab
Üldkasutusjuhend aeg-ajalt funktsioonidele või omadustele, mis on ainult teatud
seeria mudelitel, kuid mitte tingimata teie ostetud mudelil. Sellised juhtumid on
tekstis märgitud väljenditega nagu „ainult teatud mudelitel”.

Trükitud Lühijuhend tutvustab Teile uue arvuti põhilisi omadusi ja funktsioone.
Kui soovite rohkem teada saada, kuidas arvuti aitab Teil produktiivsem olla, vaadake
TravelMate seeria üldkasutusjuhend. Teatmik sisaldab täpsemat informatsiooni
teemadel nagu süsteemiutiilidid, andmete taastamine, laiendusvõimalused ja
probleemide lahendamine. Sellele lisaks sisaldab see garantiiteavet ning slearvuti
kohta kehtivaid ldiseid regulatsioone ja ohutuseeskirju. See on saadaval PDF-
formaadis (Portable Document Format) ning on laaditud teie slearvutisse. Juhised
selle avamiseks:

1

Klõpsake

Start > Kõik programmid > AcerSystem.

2

Klõpsake real TravelMate Generic User Guide.

Märkus: Faili vaatamiseks on vaja Adobe Reader'it. Kui Adobe
Reader pole arvutisse installeeritud, käivitab TravelMate Generic
User Guide
'ile klõpsamine kõigepealt Adobe Reader'i
installeerimisprogrammi. Installimise lõpetamiseks järgige ekraanil
olevaid juhiseid. Juhiseid Adobe Readeri kasutamiseks leiate
menüüst Spikker ja tugi.

Üldine hooldus ning näpunäited arvuti
kasutamiseks

Arvuti sisse-ja väljalülitamine

Arvuti sisselülitamiseks vajutage lihtsalt korraks toitenuppu. Toitenupu asukoha
leiate seadistuslehe abil.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.