ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

2

Eesti

Klaviatuuri kasutamine

Klaviatuuril on täissuuruses klahvid ning sisseehitatud numbriklahvistik*, eraldi
kursori-, luku-, Widowsi, funktsiooni- ja erinupud.

Lukuklahvid ja sisseehitatud numbriklahvistik*

Klaviatuuril on kolm lukuklahvi, mida saate sisse ja välja lülitada.

Sisseehitatud numbriklahvistik funktsioneerib tavalise numbriklahvistikuna.
Selle asukohta näitavad väikesed numbrid klahvidel ülal paremas nurgas.
Klaviatuurilegendi lihtsustamiseks ei ole klahvidele trükitud kursorinuppude
sümboleid.

* ainult teatud mudelitel

Lukuklahv

Kirjeldus

Caps Lock

Kui Caps Lock (suurtähelukk) on sees, on kõik trükitavad tähed suured.

Num Lock
<Fn> + <F11>*

Kui Num Lock (numbrilukk) on sees, on sissehitatud klahvistik
numbrirežiimil. Numbriklahvid funktsioneerivad kalkulaatorina (olemas on
aritmeetilised tehted +, -, * ja /). Kasutage seda režiimi siis, kui Teil on vaja
sisestada suurel hulgal arvandmeid. Parem lahendus oleks ühendada
arvutiga väline numbriklahvistik.

Scroll Lock
<Fn> + <F12>

Kui Scroll Lock (kerimislukk) on sees, liigub ekraan nool-üles või nool-alla
klahvile vajutades rea võrra üles või alla. Mõnedes
rakendusprogrammides kerimislukk ei tööta.

Kasutatavad klahvid

Num Lock sees

Num Lock väljas

Numbriklahvid
sisseehitatud
klahvistikul

Sisestage numbreid tavalisel viisil.

Kursorinupud
sisseehitatud
klahvistikul

Hoidke kursorinuppude kasutamise
ajal all klahvi <Shift>.

Hoidke kursorinuppude
kasutamise ajal all klahvi
<Fn>.

Klaviatuuri põhinupud

Hoidke sisseehitatud klaviatuuril
tähti trükkides all klahvi <Fn>.

Trükkige tähti tavalisel viisil.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.