ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

25

Eesti

Aku

Arvuti kasutab akupatareid, mis võimaldab laadimiste vahel pikalt töötada.

Aku omadused

Akul on järgmised omadused:

Kasutab kehtivaid akutehnoloogia standardeid.

Annab tühjenemisel hoiatussignaali.

Akut laetakse iga kord kui ühendate oma arvuti vahelduvvooluadapteriga.
Arvuti toetab töö ajal laadimist, mis võimaldab Teil akut laadida arvutit
samal ajal edasi kasutades. Väljalülitatud arvutiga laadimisel on
laadimisaeg aga tunduvalt lühem.

Akut läheb väga tarvis reisides või elektrikatkestuse ajal. Soovitatav on
hoida tagavaraks täielikult laetud varuakut. Täpsemat infot varuaku
tellimise kohta küsige oma edasimüüjalt.

Aku eluea pikendamine

Nii nagu kõik teised akumulaatorid, vananeb aja möödudes ka arvuti aku.
See tähendab, et kasutamise käigus aku töövõime aja jooksul väheneb.
Aku eluea pikendamiseks soovitatakse Teil kinni pidada allpool toodud
soovitustest.

Uue aku sissetöötamine

Enne aku esmakordset kasutamist peaksite Te selle järgmisel viisil
conditioning:

1

Pange uus aku sisse ilma arvutit sisse lülitamata.

2

Ühendaga taha vooluadapter ning laadige aku täis.

3

Ühendage lahti vooluadapter.

4

Lülitage arvuti sisse ning töötage akuvoolul.

5

Tühjendage aku täielikult, kuni ilmub aku tühjenemise hoiatus.

6

Ühendaga vooluadapter uuesti külge ning laadige aku jälle täis.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.