ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

26

Eesti

Korrake neid samme, kuni akut on kolm korda täielikult laetud ning
tühjendatud.

Järgige seda sissetöötamisprotsessi kõigi uute akude puhul või juhul kui
akut pole kaua aega kasutatud. Kui arvuti jääb rohkem kui kaheks
nädalaks seisma, soovitame aku sellest välja võtta.

Hoiatus: Ärge laske akul kokku puutuda temperatuuridega alla
0°C (32°F) ega üle 45°C (113°F). Äärmustemperatuurid võivad
akule halvasti mõjuda.

Sissetöötamisprotsessi järgides saate aku panna vastu võtma
maksimaalselt suurt laengut. Kui Te seda protseduuri ei järgi, ei ole Teil
võimalik akut maksimaalselt laadida; see lühendab ka aku tegelikku tööiga.

Sellele lisaks mõjuvad aku kasulikule tööeale halvasti ka järgmised
kasutusharjumused:

Arvuti pidev kasutamine vahelduvvoolul kui aku on sees. Kui soovite
kasutada pidevalt vahelduvvoolu, soovitatakse Teil aku välja võtta, kui
see on täielikult laetud.

Aku ülalkirjeldatud viisil täielikult tühjendamata ja laadimata jätmine.

Tihe kasutus; mida rohkem Te akut kasutate, seda kiiremini jõuab
lõpule selle eluiga. Standardse arvutiaku eluiga on umbes 300
laadimist.

Aku paigaldamine ja eemaldamine

Tähelepanu! Kui soovite arvuti kasutamist jätkata, ühendage enne
aku arvutist välja võtmist külge vooluadapter. Kui ei, lülitage
kõigepealt arvuti välja.

Aku paigaldamiseks:

1

Joondage aku avatud akusektsiooniga; vaadake, et kontaktidega ots
läheks enne sisse ning aku pealmine pool oleks ülespoole.

2

Lükake aku akusektsiooni ning suruge seda õrnalt, kuni aku kohale
lukustub.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.