ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

29

Eesti

Sülearvuti endaga kaasaskandmine

Sellest peatükist leiate näpunäiteid ja soovitusi, mida arvutiga ringi liikudes või
reisides arvesse võtta.

Töölauast lahti ühendamine

Arvuti välistest lisaseadmetest lahtiühendamiseks järgige alljärgnevaid juhtnööre:

1

Salvestage kõik avatud failid.

2

Eemaldage seadme(te)st kõik andmekandjad, flopid või plaadid.

3

Lülitage arvuti välja.

4

Sulgege ekraani kaas.

5

Tõmmake välja vooluadapteri juhe.

6

Ühendage lahti klaviatuur, osutusseade, printer, väline monitor ja kõik muud
välisseadmed.

7

Avage Kensington-lukk, kui seda arvuti turvamiseks kasutate.

Ringiliikumine

Kui liigute ainult lühikest maad, näiteks oma kontorist koosolekuruumi.

Arvuti ettevalmistamine

Enne arvuti liigutamist sulgege ja lukustage ekraani kaas, et lülitada arvuti
Unerežiimile. Võite nüüd arvuti hoone piires ohutult endaga kaasa võtta.
Unerežiimist väljumiseks avage arvuti kaas, seejärel vajutage korraks voolunuppu.

Kui võtate arvuti kaasa kliendi kontorisse või teise hoonesse, võite arvuti välja
lülitada:

Klõpsake Start, seejärel klõpsake Shut Down (Sulge arvuti).

Või:

Võite lülitada arvuti unerežiimile, vajutades <Fn> + <F4>. Seejärel sulgege ja
lukustage ekraan.

Kui olete jälle valmis arvutit kasutama, avage ekraani kaas, seejärel vajutage
korraks voolunupule.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.