ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

46

Eesti

Probleemide lahendamine

Selles peatükis räägitakse, kuidas lahendada süsteemis sagedamini esinevaid
probleeme. Probleemi tekkides lugege seda enne, kui helistate tehnikule.
Lahendused tõsisematele probleemidele nõuavad arvuti lahtivõtmist. Ärge üritage
arvutit ise lahti võtta, vaid võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või
autoriseeritud teeninduskeskusega.

Näpunäiteid probleemide lahendamiseks

Sülearvuti kasutab kõrgtehnoloogilist lahendust, mis näitab ekraanil veateateid, mis
aitavad Teil lahendada probleeme.

Kui süsteem väljastab veateate või esineb mõni vea sümptom, vaadake palun
alapeatükki "Error messages". Kui probleem ei lahene, võtke ühendust oma
edasimüüjaga. Vaadake lähemalt peatükist "Teeninduse nõudmine" leheküljel 45.

Veateated

Kui saate veateate, märkige teade üles ning võtke tarvitusele parandusmeetmed.
Alljärgnevas tabelis on tähestiku järjekorras kirjas veateated koos soovitusliku
tegutsemisviisiga.

Kui paranduslike meetmete rakendamise järel on Teil ikka probleeme, võtke palun abi saamiseks
ühendust oma edasimüüja või autoriseeritud teeninduskeskusega.

Veateated

Parandusmeetmed

CMOS battery bad

Võtke ühendust oma edasimüüja või autoriseeritud
teeninduskeskusega.

CMOS checksum error

Võtke ühendust oma edasimüüja või autoriseeritud
teeninduskeskusega.

Disk boot failure

Sisestage süsteemi (algkäivituse) ketas, seejärel vajutage
taaskäivitamiseks klahvi <Enter>.

Equipment configuration
error

Vajutage BIOS-i utiliiti sisenemiseks (POST-i ajal) <F2>, seejärel
vajutage BIOS-i utiliidis Exit (Välju), et arvuti taaskäivitada.

Hard disk 0 error

Võtke ühendust oma edasimüüja või autoriseeritud
teeninduskeskusega.

Hard disk 0 extended type
error

Võtke ühendust oma edasimüüja või autoriseeritud
teeninduskeskusega.

I/O parity error

Võtke ühendust oma edasimüüja või autoriseeritud
teeninduskeskusega.

Keyboard error or no
keyboard connected

Võtke ühendust oma edasimüüja või autoriseeritud
teeninduskeskusega.

Keyboard interface error

Võtke ühendust oma edasimüüja või autoriseeritud
teeninduskeskusega.

Memory size mismatch

Vajutage BIOS-i utiliiti sisenemiseks (POST-i ajal) <F2>, seejärel
vajutage BIOS-i utiliidis Exit (Välju), et arvuti taaskäivitada.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.