ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

51

Eesti

FCC raadiosageduste ohutuse nõue

Traadita LAN Mini PCI-kaardi ja Bluetooth-kaardi kiiratav väljundvõimsus on kaugelt
alla FCC raadiosageduste kiirguspiiranguid. Sellest hoolimata peaks selle seeria
sülearvutit kasutama selliselt, et tavakasutamise tingimustes oleks inimkontakti
võimalus järgmisel viisil minimiseeritud:

1

Kasutajad peavad järgima traadita lisaseadmete raadiosageduste
ohutusjuhiseid, mis on ära toodud kõigi raadiosagedusel lisaseadme
kasutusjuhendis.

Hoiatus: Et vastata FCC raadiosageduse kiirguse nõuetele, peab
hoidma vähemalt 20 cm (8 tollist) vahemaad ekraani sisse ehitatud
seesmise traadita võrgu Mini PCI-kaardi antenni ning kõigi isikute
vahel.

Märkus: Traadita Mini PCI-adapter kasutab ülekande vaheldumise
funktsiooni. See funktsioon ei edasta raadiolaineid mõlemast
antennist korraga. Raadiokommunikatsiooni hea kvaliteedi
tagamiseks valitakse üks neist antennidest edastamiseks
automaatselt või käsitsi (kasutaja poolt).

2

Seadme kasutamine on piiratud siseruumidega, kuna see töötab 5,15-5,25 GHz
sagedusvahemikus. FCC nõuab, et seda toodet kasutataks sagedusvahemikus
5,15-5,25 GHz ainult siseruumides, et vähendada võimalike kahjulikke häireid
sama kanalit kasutavates mobiil-satelliitsüsteemides.

3

5,25–5,35 GHz ja 5,65–5,85 GHz ribade esmaseks kasutajaks on määratud
suure võimsusega radar. Need radarijaamad võivad seadmel põhjustada
häireid ja/või seda kahjustada.

4

Vale paigaldamine või lubamatu kasutus võivad põhjustada kahjulikke häireid
raadiosides. Sisemise antenni kallal lubamatu nokitsemine tühistab FCC
sertifikatsiooni ning Teie garantii.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.