ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

ix

Transportlīdzekļi

RF signāls var ietekmēt nepareizi uzstādītas vai neatbilstoši ekranētas mehānisko
transporta līdzekļu elektroniskās sistēmas, piemēram, elektroniskā degvielas
iesmidzināšanas sistēma, elektroniskā pretslīdēšanas (pretbloķēšanas)
bremzēšanas sistēma, elektroniskā ātruma kontroles sistēma un gaisa spilvenu
sistēma. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar transportlīdzekļa vai uzstādītā
aprīkojuma ražotāju vai tā pārstāvi. Tikai kvalificēts personāls var apkalpot šīs
ierīces vai uzstādīt tās transportlīdzeklī. Nepareiza uzstādīšana vai apkalpošana var
būt bīstama un var būt par iemeslu tam, ka vairs nav spēkā garantija, kas attiecas uz
jūsu ierīci. Regulāri pārbaudiet, vai jūsu transportlīdzeklī viss bezvadu aprīkojums ir
uzstādīts un darbojas pareizi. Tajā pašā nodalījumā, kurā glabājat ierīci, tās daļas
vai uzlabojumus, neglabājiet uzliesmojošus šķidrumus, gāzes vai materiālus, kas
var eksplodēt. Ar gaisa spilvenu aprīkotu transportlīdzekļu gadījumā neaizmirstiet,
ka spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Virs gaisa spilvena vai vietā, kur tam
jāpiepūšas, nenovietojiet nekādus priekšmetus, tai skaitā uzstādītu vai bezvadu
aprīkojumu. Ja transportlīdzeklī esošs bezvadu aprīkojums ir nepareizi uzstādīts un
gaisa spilvens tiek piepūsts, var tikt izraisīti nopietni savainojumi. Ierīces lietošana,
lidojot lidmašīnā, ir aizliegta. Izslēdziet savu ierīci, pirms iekāpjat lidmašīnā.
Bezvadu teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai,
var pārtraukt bezvadu tālruņu tīkla darbību, tā var būt nelegāla.

Bīstamas eksplozīvas vides

Izslēdziet ierīci, kad atrodaties jebkādos eksplozijas bīstamos apstākļos, ievērojiet
visas zīmes un norādījumus. Eksplozijas bīstami apstākļi ir vietās, kur jums parasti
iesaka izslēgt transportlīdzekļa dzinēju. Dzirksteļošana šādās vietās var izraisīt
eksploziju vai aizdegšanos, kā rezultātā var tikt gūti ievainojumi vai pat iestāties
nāve. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās. Ievērojiet radio aprīkojuma
lietošanas ierobežojumus degvielas uzpildes stacijās, vietās, kur tiek glabāta vai
izplatīta degviela; ķīmiskās rūpnīcās; vai, kur tiek veiktas spridzināšanas darbības.
Vietas, kas ir eksplozijas bīstamas, parasti, bet ne vienmēr, ir skaidri apzīmētas.
To skaitā ir kuģu noslēgtie klāji, vietas, kur notiek ķimikāliju pārkraušana vai
glabāšana, transportlīdzekļi, kas izmanto šķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai
butānu) un vietas, kur gaiss satur ķimikālijas vai tādas daļiņas kā graudi, putekļi vai
metālu pulveri. Neieslēdziet piezīmjdatoru vietās, kur ir aizliegts lietot bezvadu
tālruni vai, ja tas var radīt traucējumus vai briesmas.

Kur zvanīt ārkārtas situācijās

Brīdinājums: Izmantojot šo ierīci, ārkārtas situācijās nevar veikt zvanus. Lai zvanītu
ārkārtas situācijā, jums jāizmanto mobilais tālrunis vai cita sistēma, kas paredzēta
zvanīšanai pa tālruni.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.