ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

2

Latviski

Tastatūras lietošana

Tastatūrai ir pilna izmēra taustiņi un iegulta cipartastatūra*, atsevišķs kursors, slēga
taustiņi, Windows, funkciju un īpašie taustiņi.

Slēga taustiņi un iegultā cipartastatūra*

Tastatūrai ir trīs slēga taustiņi, kurus var ieslēgt un izslēgt.

Iegultā cipartastatūra funkcionē tāpat kā galddatora cipartastatūra. Cipartastatūra ir
apzīmēta ar mazām rakstzīmēm taustiņu augšējos labajos stūros. Lai vienkāršotu
tastatūras apzīmējumus, kursora vadības taustiņu simboli nav uzdrukāti uz
taustiņiem.

* tikai noteiktiem modeļiem

Slēga taustiņš

Apraksts

Caps Lock
(Burtslēgs)

Kad ir ieslēgts Caps Lock (burtslēgs), visas alfabēta rakstzīmes tiks
rakstītas ar lielajiem burtiem.

Num Lock
(Ciparslēgs)
<Fn> + <F11>*

Kad ir ieslēgts Num Lock (ciparslēgs), iegultā cipartastatūra darbojas
ciparu režīmā. Taustiņi funkcionē kā kalkulators (ar aritmētiskajiem
operatoriem +, -, * un /). Strādājiet šajā režīmā, ja jums jāievada daudz
skaitlisku datu. Labāks risinājums būtu ārējas papildtastatūras
pievienošana.

Scroll Lock
(Ritslēgs)
<Fn> + <F12>

Kad Scroll Lock (ritslēgs) ir ieslēgts, ekrāns pavirzās par vienu rindu
augšup vai lejup, ja attiecīgi nospiež augšupvērsto vai lejupvērsto
bulttaustiņu. Dažās lietojumprogrammās Scroll Lock (ritslēgs)
nedarbojas.

Vēlamā piekļuve

Num Lock (Ciparslēgs)
ieslēgts

Num Lock (Ciparslēgs)
izslēgts

Iegultās
cipartastatūras ciparu
taustiņi

Ievadiet ciparus kā parasti.

Iegultās
cipartastatūras kursora
vadības taustiņi

Izmantojot kursora vadības
taustiņus, turiet nospiestu taustiņu
<Shift>.

Izmantojot kursora vadības
taustiņus, turiet nospiestu
taustiņu <Fn>.

Galvenie tastatūras
taustiņi

Rakstot burtus ar iegulto tastatūru,
turiet nospiestu taustiņu <Fn>.

Ievadiet burtus kā parasti.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.