ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

26

Latviski

Atkārtojiet šīs darbības, kamēr akumulators ir uzlādēts un atkal izlādēts trīs reizes.

Veiciet šo sagatavošanas procesu visiem jauniem akumulatoriem vai arī, ja
akumulators nav lietots ilgu laiku. Ja datoru paredzēts nelietot ilgāk par divām
nedēļām, ieteicams izņemt no tā akumulatoru.

Brīdinājums: Nepakļaujiet akumulatoru temperatūrai, kas ir
zemāka par 0°C (32°F) vai augstāka par 45°C (113°F).
Galējas temperatūras var nelabvēlīgi ietekmēt akumulatoru.

Veicot akumulatora sagatavošanas procesu, jūs nodrošināt, lai akumulatoru būtu
iespējams uzlādēt līdz maksimālajam līmenim.
Ja neveiksiet šo procedūru, jūs nenodrošināsiet maksimālo akumulatora uzlādes
līmeni, kā arī samazināsiet akumulatora lietderīgās kalpošanas laiku.

Pie tam akumulatora kalpošanas laiku var negatīvi ietekmēt šādi lietošanas veidi:

Datora lietošana ar pastāvīgu maiņstrāvas barošanu, kad ir ievietots
akumulators. Ja vēlaties pastāvīgi lietot maiņstrāvas barošanu, ieteicams pēc
akumulatora pilnīgas uzlādes to izņemt.

Akumulatora neizlādēšana un neuzlādēšana līdz galam, kā aprakstīts iepriekš.

Bieža lietošana; jo vairāk lietosiet akumulatoru, jo ātrāk beigsies tā kalpošanas
laiks. Standarta datora akumulatora kalpošanas laiks pielīdzināms aptuveni
300 uzlādes reizēm.

Akumulatora ievietošana un izņemšana

Svarīgi! Ja vēlaties turpināt datora lietošanu, pirms akumulatora
izņemšanas pievienojiet maiņstrāvas adapteru. Pretējā gadījumā
vispirms izslēdziet datoru.

Lai ievietotu akumulatoru:

1

Nolieciet akumulatoru vienā līmenī ar atvērto akumulatora nodalījumu; gādājiet,
lai vispirms tiktu ievietots akumulatora gals, kurā ir kontakti, un lai akumulatora
augšējā virsma būtu vērsta uz augšu.

2

Iebīdiet akumulatoru tā nodalījumā un viegli piespiediet to, lai tas nostiprinātos
savā vietā.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.