ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

33

La

tviski

Paroļu lietošana

Paroles aizsargā datoru pret nesankcionētu piekļuvi. Iestatot šīs paroles, tiek
izveidoti vairāki atšķirīgi aizsardzības līmeņi datoram un datiem:

Kontroliera parole liedz nesankcionētu piekļuvi BIOS utilītai. Ja šī parole ir
iestatīta, tā jāievada ikreiz, kad vēlaties piekļūt BIOS utilītai. Skatiet nodaļu
"BIOS utilīta" 40 lpp
.

Lietotāja parole novērš nesankcionētu datora lietošanu. Sāknējot sistēmu un
atsākot darbu pēc hibernācijas, apvienojiet šīs paroles izmantošanu ar paroļu
kontrolpunktiem, lai gādātu par maksimālu drošību.

Sāknēšanas parole novērš nesankcionētu datora lietošanu. Sāknējot sistēmu
un atsākot darbu pēc hibernācijas, apvienojiet šīs paroles izmantošanu ar
paroļu kontrolpunktiem, lai gādātu par maksimālu drošību.

Svarīgi! Neaizmirstiet savu kontroliera paroli! Ja aizmirstat savu
paroli, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai pilnvarotu servisa centru.

Paroļu ievadīšana

Ja ir iestatīta parole, displeja ekrāna vidū tiek parādīta paroles uzvedne.

Ja ir iestatīta kontroliera parole, uzvedne tiek parādīta, kad nospiežat <F2>, lai
sāknēšanas laikā ieietu BIOS utilītā.

Lai piekļūtu BIOS utilītai, uzrakstiet kontroliera paroli un nospiediet taustiņu
<Enter>. Ja parole ievadīta nepareizi, tiek parādīts brīdinājuma paziņojums.
Mēģiniet vēlreiz un nospiediet <Enter>.

Ja ir iestatīta lietotāja parole un iespējots sāknēšanas paroles parametrs,
uzvedne parādās, sāknējot datoru.

Uzrakstiet lietotāja paroli un nospiediet taustiņu <Enter>, lai lietotu datoru.
Ja parole ievadīta nepareizi, tiek parādīts brīdinājuma paziņojums. Mēģiniet
vēlreiz un nospiediet <Enter>.

Svarīgi! Paroles ievadīšanai tiek doti trīs mēģinājumi. Ja ar trīs
mēģinājumiem neizdodas pareizi ievadīt paroli, sistēma tiek apturēta.
Nospiediet un četras sekundes turiet nospiestu barošanas pogu, lai
izslēgtu datoru. Pēc tam no jauna ieslēdziet datoru un mēģiniet vēlreiz.

Paroļu iestatīšana

Paroles var iestatīt, izmantojot BIOS utilītu.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.