ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

47

La

tviski

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Atbilst Krievijas sertificēšanas noteikumiem

Modema paziņojumi (tikai noteiktiem modeļiem)

Paziņojums lietotājiem ASV

Šis aprīkojums atbilst FCC noteikumu 68. daļai. Uz modema ir uzlīme, kas papildus
citai informācijai satur aprīkojuma FCC reģistrācijas numuru un zvanītāja slodzes
skaitli (REN). Ja tā tiek pieprasīta, jums šī informācija jāsniedz savam
telekomunikāciju pakalpojumu operatoram.

Ja jūsu tālruņa aparatūra izraisa tālruņu tīkla traucējumus, telekomunikāciju
pakalpojumu operators var īslaicīgi pārtraukt pakalpojumu sniegšanu jums. Ja tas
būs iespējams, operators iepriekš par to jūs brīdinās. Taču, ja iepriekšēja
brīdināšana nav iespējama, jūs saņemsiet paziņojumu, kad tas būs iespējams.
Jūs informēs arī par jūsu tiesībām iesniegt sūdzību FCC.

Jūsu telekomunikāciju pakalpojumu operators var veikt izmaiņas savām iekārtām,
aprīkojumam, procesiem un procedūrām, kas var ietekmēt jūsu aparatūras pareizu
funkcionēšanu. Ja šādas izmaiņas tiks veiktas, jums iepriekš par to paziņos, lai
nodrošinātu iespēju uzturēt tālruņa pakalpojumus bez pārtraukumiem.

Ja šī iekārta nedarbojas pareizi, atvienojiet iekārtu no tālruņa līnijas, lai noteiktu, vai
tā ir problēmas cēlonis. Ja problēmu izraisa aprīkojums, pārtrauciet ekspluatāciju un
sazinieties ar izstrādājuma izplatītāju vai pārdevēju.

Uzmanību: Lai samazinātu ugunsgrēka risku, lietojiet tikai AWG
standartam Nr. 26, lielākam UL standartam atbilstošu vai CSA
sertificētu sakaru līnijas vadu.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.