ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

vii

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN.

Telefoninės linijos sauga

Atjunkite visas telefonines linijas nuo įrenginio jei juo nesinaudojate ir/arba
prieš remontą.

Tam, kad išvengtumėte nuotolinės elektrošoko rizikos nuo žaibo, nejunkite
telefono linijos į šią įrangą jei žaibuoja ar audros metu.

Įspėjimas! Saugos sumetimais nenaudokite nesuderinamų dalių
papildant naujomis detalėmis ar jas keičiant. Pasikonsultuokite
su tiekėju dėl įsigijimo galimybių.

Eksploatacinė aplinka

Įspėjimas! Saugumo sumetimais, išjunkite visus belaidžius ar
radijo bangas perduodančius prietaisus naudodamiesi
nešiojamuoju kompiuteriu šiomis aplinkybėmis. Šis prietaisas
gali turėti, tačiau neapsiribojant: bevielį LAN (WLAN),
„Bluetooth“ ir/arba 3G.

Nepamirškite laikytis bet kokių papildomų ar specialių reikalavimų, taikomų Jūsų
regionui, visada išjunkite prietaisą, kai jo naudojimas draudžiamas arba jei tai gali
sukelt sąveikos pavojų. Naudokite šį prietaisą tik įprastomis eksploatavimo
sąlygomis. Šis prietaisas atitinka RF spinduliuotės reikalavimus jei jis naudojamas
įprastai, o jo antena yra bent 1,5 centimetrų (5/8 colių) atstumu nuo kūno. Jame
neturi būti metalo, o Jūs privalote laikyti prietaisą nurodytu atstumu nuo savo kūno.
Norint sėkmingai perduoti duomenų failus arba pranešimus, prietaiso ryšys su tinklu
turi būti geros kokybės. Tam tikrais atvejais duomenų failų arba pranešimų
perdavimas gali būti užlaikytas tol, kol atsistatys ryšys. Užtikrinkite, kad būtų
laikomasi aukščiau nurodytų atskyrimo instrukcijų, kol perdavimas bus baigtas.
Prietaiso detalės yra magnetiškos. Metaliniai daiktai gali būti pritraukti prie prietaiso,
o klausos aparatus naudojantys asmenys neturi laikyti prietaiso netoli ausies su
klausos aparatu. Nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų šalia
prietaiso, nes jose esanti informacija gali išsitrinti.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.