ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

2

Lietuviška

i

Naudojimasis klaviatūra

Klaviatūra turi pilno dydžio klavišus ir integruotą skaičių klaviatūrą*, atskirą kursorių,
užraktą, „Windows“, funkcijų ir specialius klavišus.

Užrakto klavišai ir integruota skaičių klaviatūra*

Klaviatūra turi tris užrakto klavišus, kuriuos galite įjungti ir išjungti.

Integruota skaičių klaviatūra veikia kaip stalinio kompiuterio skaičių klaviatūra. Ji
pažymėta mažais simboliais, esančiais viršutiniame dešiniajame klavišų kampe.
Tam, kad būtų supaprastintas klaviatūros išdėstymas ir naudojimas, ant šių klavišų
nėra kursoriaus valdymo simbolių.

* tik tam tikruose modeliuose

Užrakto
klavišas

Aprašymas

„Caps Lock“

Įjungus „Caps Lock“, abėcėliniai simboliai rašosi didžiosiomis raidėmis.

„Num Lock“
<Fn> + <F11>*

Įjungus „Num Lock“, integruota skaičių klaviatūra persijungia į skaičių
režimą. Šie klavišai veikia kaip kalkuliatorius (atlieka aritmetines
operacijas su +, -, *, ir /). Naudokite šį režimą kai reikia įvesti daug
skaitinių duomenų. Dar geresnis sprendimas būtų prijungti išorinę
klaviatūrą.

„Scroll Lock“
<Fn> + <F12>

Įjungus „Scroll Lock”, vaizdas ekrane juda viena linija aukštyn arba
žemyn spaudžiant, atitinkamai, klavišą su rodykle aukštyn arba su
rodykle žemyn. „Scroll Lock“ su tam tikromis programomis neveikia.

Norima prieiga

„Num Lock“ įjungta

„Num Lock“ išjungta

Skaičių klavišai
integruotoje skaičių
klaviatūroje

Įveskite skaičius įprastu būdu.

Kursoriaus valdymo
klavišai ant integruotos
klaviatūros

Nuspaudę laikykite <Shift> kai
naudojate kursoriaus valdymo
klavišus.

Nuspaudę laikykite <Fn> kai
naudojate kursoriaus
valdymo klavišus.

Pagrindiniai klaviatūros
klavišai

Laikykite nuspaudę <Fn> kai
spausdinate raides integruota
klaviatūra

Spausdinkite raides įprastu
būdu.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.