ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

xiv

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Telefon hattının güvenliği

Kullanılmadığında ve/veya onarım öncesi tüm telefon hatlarının cihaz ile olan
bağlantısını kesin.

Yıldırım sonucu elektrik çarpmasını önlemek için telefon hattını yıldırım
çakarken veya gök gürlerken bu cihaza bağlamayın.

Uyarı! Güvenlik sebepleri dolayısıyla komponentleri değiştirirken
veya eklerken uygun olmayan parçaları kullanmayın. Satın alma
seçenekleri için bayinize danışın.

Çalışma ortamı

Uyarı! Güvenlik sebebiyle dizüstü bilgisayarınızı aşağıdaki
şartlarda kullanırken tüm kablosuz veya radyo aktarım cihazlarını
kapatın. Bu aygıtlara herhangi bir sınırlama getirilmeden şunlar
dahildir: kablosuz LAN (WLAN), Bluetooth ve/veya 3G.

Herhangi bir alanda yürürlükte olan özel düzenlemere uygun davranmayı unutmayın
ve kullanılmasının yasak olduğu yerlerde veya etkileşime ya da tehlikeye sebep
olduğu durumlarda aygıtınızı daima kapatın. Aygıtı sadece normal çalışma
pozisyonlarında kullanın. Bu aygıt normal kullanıldığında RF maruz kalma kılavuz
bilgilerine uygundur ve alet ve anteni vücudunuzdan en az 1,5 santimetre (5/8 inç)
uzakta tutulmalıdır. Metal bulunmamalıdır ve aygıtı vücudunuzdan yukarıda belirtilen
mesafede uzağa yerleştirmelisiniz. Veri dosyalarını veya mesajları başarıyla
aktarmak için bu aygıt ağa kaliteli bir şekilde bağlanmalıdır. Bazı durumlarda veri
dosyalarının veya mesajların aktarılması bu bağlantı kuruluncaya kadar gecikebilir.
Aktarım tamamlanıncaya kadar yukarıda belirtilen mesafe talimatlarının yerine
getirildiğinden emin olun. Aygıtın parçaları manyetiktir. Metalik materyaller cihaza
iliştirilebilir ve duyma yardımı kullanan kişiler duyma yardımı bulunan kulaklarında
aygıtı tutmamalıdır. Aygıtın yanına kredi kartı veya diğer manyetik saklama ortamı
yerleştirmeyin, çünkü bunlarda bulunan bilgiler silinebilir.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.