ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

vii

Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen accu’s
exploderen. Maak accu’s niet open en werp ze niet in vuur. Houd
deze buiten het bereik van kinderen. Volg de plaatselijke
reguleringen bij het weggooien van gebruikte accu's.

Waarschuwing m.b.t. het optisch station
(alleen voor bepaalde modellen)

Waarschuwing: Dit apparaat bevat een laser en is geclassificeerd als een
“LASERPRODUCT VAN KLASSE 1”. Mocht een probleem optreden met het
apparaat, neem dan contact op met een GEAUTORISEERD servicestation bij u in
de buurt. Probeer nooit zelf de behuizing te openen, om directe blootstelling
aan de laserstraal te voorkomen.
LASERPRODUCT KLASSE 1
VOORZICHTIG: ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VOORKOM
BLOOTSTELLING AAN STRAAL.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Veiligheid met betrekking tot de telefoonlijn

Koppel altijd alle telefoonlijnen los van de wandcontactdoos voordat het
apparaat gerepareerd of gedemonteerd wordt.

Gebruik geen telefoonlijn (anders dan draadloos type) tijdens onweer.
Er bestaat een klein risico op electrische schok door blikseminslag.

Waarschuwing! Uit veiligheidsredenen dient u geen
niet-overeenkomstige onderdelen te gebruiken als u
componenten toevoegt of verwijdert. Neem contact op met uw
verkoper voor de mogelijkheden.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.