ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

28

N

eder

lan

ds

Voer dit proces uit totdat de batterij drie maal opgeladen en uitgeput is.

Gebruik dit conditioneringsproces voor elke nieuwe batterij; gebruik het ook
als een batterij lang niet gebruikt is. Indien u de computer langer dan twee
weken niet gebruikt, is het verstandig de batterij uit de computer te
verwijderen.

Waarschuwing: Stel de batterij niet bloot aan temperaturen
onder de 0°C (32°F) of boven 45°C (113°F). Extreme temperaturen
kunnen een nadelig effect hebben op de batterij.

Wanneer u het conditioneringsproces toepast, maakt u de batterij klaar om de
maximaal mogelijke capaciteit te gebruiken. Wanneer deze procedure niet
gevolgd wordt, zal de batterij nooit maximaal opgeladen worden en dit zal ook
resulteren in een kortere levensduur van de batterij.

Daarnaast hebben de volgende gebruikspatronen een nadelig effect op de
levensduur van de batterij:

De computer constant gebruiken op netstroom met de batterij in de
computer. Indien u voortdurend netstroom gebruikt, wordt u aangeraden
de batterij te verwijderen wanneer deze volledig is opgeladen.

Het niet volledig verbruiken en opladen van de batterij, zoals hierboven
beschreven.

Regelmatig gebruik; hoe meer u de batterij gebruikt, hoe eerder deze
versleten is. Een standaard computerbatterij heeft een levensduur van
ongeveer 300 maal opladen.

De batterij installeren en verwijderen

Belangrijk! Indien u de computer wilt blijven gebruiken wanneer
u de batterij verwijdert, dient u de adapter aan te sluiten. Schakel
anders de computer eerst uit.

Het installeren van de batterij:
1

Plaats de batterij recht boven de geopende batterijopening. Zorg dat de
zijde met de contacten eerst wordt geplaatst, en daarnaast dat de
bovenkant van de batterij naar boven wijst.

2

Schuif de batterij in de opening en zet zachtjes druk totdat de batterij op
zijn plaats klikt.

Het verwijderen van de batterij:
1

Verschuif het batterijslot om de batterij los te maken.

2

Trek de batterij uit de batterijopening.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.