ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

iii

Informasjon for din sikkerhet og

komfort

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene nøye. Hold dette dokumentet tilgjengelig for
fremtidige referanseformål. Respekter alle advarsler og instruksjoner som er
angitt på produktet.

Slå av produktet før rengjøring

Koble produktet fra veggkontakten før rengjøring. Ikke bruk løsningsmidler
eller aerosolbaserte rengjøringsmidler. Bruk en fuktet klut til rengjøring.

FORSIKTIG ved frakobling av plugg fra enhet

Observer følgende retningslinjer ved tilkobling og frakobling av strøm til
strømforsyningsenheten:
Installer strømforsyningsenheten før tilkobling av strømledningen til
nettstrømuttaket.
Plugg ut strømledningen før du fjerner strømforsyningsenheten fra
datamaskinen.
Hvis systemet har flere strømkilder, kobler du strømmen fra systemet ved å
plugge ut alle strømledninger fra strømforsyningene.

FORSIKTIG for tilgjengelighet

Sørg for at strømforsyningen du plugger strømledningen inn i, er lett
tilgjengelig og så nært utstyrets operatør som mulig. Når du må koble
strømmen fra utstyret, må du sørge for å plugge ut strømledningen fra den
elektriske kontakten.

FORSIKTIG – medfølgende juksekort (bare for visse modeller)

Datamaskinen leveres med plastjuksekort installert i kortsporene. Juksekort
beskytter ubrukte spor mot støv, metallobjekter eller andre partikler. Ta vare på
juksekortene for å bruke dem når du ikke har virksomme kort i sporene.

Vær FORSIKTIG når du lytter

Beskytt hørselen ved å følge disse instruksjonene.

Øk volumet gradvis til lyden er klar og har et behagelig nivå.

Ikke øk volumet etter at ørene har tilpasset seg nivået.

Ikke hør på musikk med høyt volum i lengre tidsperioder.

Ikke øk volumet for å stenge ute lyder i bråkete omgivelser.

Reduser volumet hvis du ikke hører at folk snakker i nærheten.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.