ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

viii

Driftsmiljø

Advarsel! Av sikkerhetsårsaker må du slå av alle trådløs-/
radiosendeenheter når du bruker den bærbare maskinen under
følgende forhold. Disse enhetene kan omfatte, men er ikke
begrenset til: Trådløst nettverk (WLAN), Bluetooth og/eller 3G.

Husk å følge eventuelle spesielle bestemmelser som gjelder på et sted, og slå
alltid av enheten når det er forbudt å bruke den, eller når den kan føre til
interferens eller fare. Bruk enheten bare i dens normale driftsposisjoner. Denne
enheten oppfyller retningslinjene for RF-eksponering når den brukes normalt,
og når enheten og antennen er plassert minst 1,5 centimeter fra kroppen. Den
bør ikke inneholde metall, og du bør plassere enheten i en avstand fra kroppen
som er angitt ovenfor. For korrekt overføring av datafiler eller meldinger
trenger denne enheten en nettforbindelse av god kvalitet. I noen tilfeller kan
overføring av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil en slik forbindelse er
tilgjengelig. Sørg for at instruksjonene om separasjonsavstand ovenfor blir fulgt
inntil overføringen er fullført. Deler av enheten er magnetisk. Metalliske
materialer kan bli tiltrukket av enheten, og personer med høreapparater bør
ikke holde enheten mot øret som har slikt utstyr. Ikke plasser kredittkort eller
andre magnetiske lagringsmedier nær enheten, fordi den lagrede
informasjonen på dem kan bli slettet.

Medisinske enheter

Drift av radiooverføringsutstyr, medregnet trådløse telefoner, kan forstyrre
funksjonaliteten til medisinske enheter med utilstrekkelig beskyttelse. Kontakt
en lege eller produsenten av den medisinske enheten for å fastslå om den er
tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av
enheten på sykehus, legekontorer og lignende når det er utplassert plakater
med instruksjoner om at du skal gjøre det. Sykehus eller helseveseninstitusjoner
kan bruke utstyr som kan være følsomt for eksterne RF-sendinger.
Pacemakere. Pacemakerprodusenter anbefaler en minimumsavstand på
15,3 centimeter mellom trådløse enheter og en pacemaker for å unngå
potensiell forstyrrelse av pacemakeren. Disse anbefalingene stemmer overens
med den uavhengige forskningen til Wireless Technology Research og
anbefalingene fra denne organisasjonen. Personer med pacemakere bør gjøre
følgende:

Hold alltid enheten mer enn 15,3 centimeter fra pacemakeren.

Ikke bær enheten nær pacemakeren når enheten er slått på. Hvis du har
mistanke om interferens, slår du av enheten og flytter den.

Høreapparater. Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelt
høreapparater. Hvis det oppstår interferens, må du kontakte
tjenesteoperatøren.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.