ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

xiii

Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notebook til dine mobile
databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notisboken har vi utformet et sett av veiledere:
Til å begynne med vil oppsett plakaten hjelpe deg i gang med oppsettet av
datamaskinen.
Den Generisk brukerhåndbok for TravelMate-serien inneholder nyttig
informasjon om alle modeller i TravelMate-produktserien. Den dekker
grunnleggende emner som systemgjenoppretting, bruk av tastaturet, lyd, osv.
Husk at den Generisk brukerhåndbok fra tid til annen vil referere til funksjoner
som bare finnes på visse modeller, og ikke nødvendigvis på modellen du har
kjøpt. Slike forekomster er markert i teksten med språk som "bare for visse
modeller".
I Hurtigguide får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og
funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan
datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i Generisk
brukerhåndbok for TravelMate-serien. Denne håndboken inneholder detaljert
informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning,
utvidelsesalternativer og feilsøking/problemløsing. I tillegg finner du
garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for
notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-fil (Portable Document
Format) og leveres forhåndslastet på maskinen. Følg disse trinnene for å åpne
den:

1 Klikk på

Start > Alle Programmer > AcerSystem.

2 Klikk på TravelMate Generic User Guide.

Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert.
Hvis Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil
klikking på TravelMate Generic User Guide føre til at
installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres i stedet. Følg
instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil
vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du menyen Hjelp og
Støtte.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.