ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

xiv

Grunnleggende om vedlkehold og tips om
bruk av datamaskinen

Slå datamaskinen av og på

Når du skal slå på datamaskinen, trykker du ganske enkelt på strømbryteren.
Se oppsettplakaten hvis du vil vite hvor av/på-knappen befinner seg.
Når du skal slå av strømmen, gjør du ett av følgende:

Bruk avslutningskommandoen i Windows: klikk på Start og deretter Slå av.

Bruke av/på-knappen.
Du kan også sette datamaskinen i dvalemodus ved å trykke på
dvalehurtigtasten <Fn> + <F4>.

Merk: Hvis du ikke kan slå av datamaskinen på vanlig måte,
trykker du inn av/på-knappen i mer enn fire sekunder for å slå av
maskinen. Hvis du slår av maskinen og vil slå den på igjen, må du
vente minst to sekunder før du starter på nytt.

Vedlikehold av maskinen

Datamaskinen vil være deg til langvarig glede hvis du tar vare på den.

Ikke utsett datamaskinen for direkte sollys. Ikke plasser den nær
varmekilder, for eksempel en radiator.

Ikke utsett datamaskinen for temperaturer under 0ºC (32ºF) eller over
50ºC (122ºF).

Ikke utsett datamaskinen for magnetiske felt.

Ikke utsett datamaskinen for regn eller fuktighet.

Ikke søl vann eller væske i datamaskinen.

Ikke utsett datamaskinen for støt eller vibrasjoner.

Ikke utsett datamaskinen for støv og skitt.

Ikke plasser gjenstander på datamaskinen.

Ikke slamre igjen lokket når du lukker datamaskinen.

Ikke plasser datamaskinen på ujevne overflater.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.