ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

15

Norsk

Gjenopprette systemet (optisk

stasjon)

Hvis Acer-støtte ikke hjelper deg med å løse problemet, kan du bruke
programmet Acer eRecovery Management. Dette tilbakestiller datamaskinen til
samme tilstand som den var i da du kjøpte den, og gir deg samtidig anledning
til å beholde alle innstillinger og personlige data slik at du kan hente dem inn
igjen senere.

Slik gjenoppretter du systemet

1

Utføre mindre fikser.

Hvis bare ett eller to programvareelementer har sluttet å fungere korrekt, kan
problemet løses ved å installere programvaren eller enhetsdriverne på nytt. Hvis
du vil gjenopprette programvaren og driverne som ble forhåndsinstallert på
fabrikken, se "Gjenopprette forhåndsinstallerte programmer og drivere" på
side 15
. Hvis du vil ha instruksjoner for gjeninstallering av programvare og
drivere som ikke var forhåndsinstallert, se det aktuelle produktets
dokumentasjon eller webområde for teknisk støtte.
2

Gå tilbake til en tidligere systemtilstand.

Hvis gjeninstallering av programvare eller drivere ikke hjelper, kan problemet
løses ved å returnere systemet til en tidligere tilstand da alt virket som det
skulle. Hvis du vil ha instruksjoner, se "Gå tilbake til forrige systemtilstand" på
side 16
.
3

Tilbakestill systemet til fabrikktilstanden.

Hvis ingenting annet har løst problemet og du vil tilbakestille systemet til
fabrikktilstanden, se "Returnere systemet til fabrikktilstanden" på side 17.

Typer gjenoppretting

Gjenopprette forhåndsinstallerte programmer og

drivere

Som et ledd i feilsøkingen må du kanskje gjeninstallere programmer og
enhetsdrivere som leveres forhåndsinstallert på datamaskinen fra fabrikken. Du
kan gjenopprette ved hjelp av enten harddisken eller gjenopprettingsdiskene
du har opprettet.

Ny programvare: Hvis du trenger å gjenopprette programvare som ikke var
forhåndsinstallert på datamaskinen, må du følge instruksjonene for
installering av den programvaren.

Nye enhetsdrivere: Hvis du må gjenopprette enhetsdrivere som ikke var
forhåndsinstallert på datamaskinen, følger du instruksjonene som fulgte
med enheten.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.