ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

26

Norsk

Batteri

Datamaskinen bruker et batterisett som gir deg lang bruk mellom ladinger.

Egenskaper for batteriet

Batteriet har følgende egenskaper:

Bruker moderne batteriteknologi.

Varsler om lav spenning på batteriet.

Batteriet lades hver gang du kobler datamaskinen til batterieliminatoren. Det
gjør det mulig for deg å fortsette å arbeide med datamaskinen mens batteriet
lades. Lading mens datamaskinen er slått av gir imidlertid betydelig raskere
lading.
Batteriet vil vise seg hendig når du er ute og reiser, eller ved strømbrudd. Det er
fornuftig å ha et ekstra ladet batteri tilgjengelig i reserve. Kontakt din
forhandler for detaljer om hvordan et ekstra batteri kan bestilles.

Få mer ut av batteriets levetid

Som alle andre batterier vil også batteriet i din datamaskins bli dårligere etter
hvert. Det betyr at batteriets ytelse blir dårligere med tid og bruk. For å
maksimere batteriets levetid anbefales det å følge følgende råd.

Tilpasse et nytt batteri

Før du tar et nytt batteri i bruk, så er det en ”tilvenningsprosess” som du bør
følge:
1

Sett batteriet i uten at maskinen er slått på.

2

Koble til batterieliminatoren og lad batteriet fullt.

3

Koble fra batterieliminatoren.

4

Slå på datamaskinen og kjør på batteridrift.

5

Tøm batteriet helt til lampen som advarer mot lav batterikapasitet, lyser.

6

Koble til batterieliminatoren og lad batteriet til det er fullt igjen.

Gjør dette inntil batteriet er ladet og utladet tre ganger.
Bruk denne tilvenningsprosessen på alle nye batterier, eller dersom batteriet
ikke har vært brukt i en lengre periode. Dersom datamaskinen skal lagres for
mer enn to uker, så anbefales det å fjerne batteriet.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.