ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

27

Eng

lish

Norsk

Advarsel: Utsett ikke batteriet for temperaturer under 0°C (32°F)
eller over 45°C (113°F). Ekstreme temperaturer kan forårsake
skade på batteriet.

Ved å følge den beskrevne prosessen, så vil batteriet akseptere maksimal
opplading. Dersom denne prosessen ikke følges, så vil batteriet ikke kunne
lades maksimalt, og batteriets levetid vil også bli forkortet.
Batteriets livslengde blir også negativt påvirket av følgende bruksmåter:

Konstant bruk av den bærbare datamaskin med batterieliminator, mens
batteriet er i maskinen. Hvis du ønsker å bruke nettstrøm konstant, så
anbefales det å ta ut batteriet, etter at det er fullstendig ladet opp.

Ikke å lade opp eller utlade batteriet som beskrevet overfor.

Hyppig bruk, jo mer batteriet brukes, jo raskere vil det slites ut.
Et standard batteri for bærbare datamaskiner har en livslengde som tilsvar
om lag 300 oppladninger.

Installering og fjerning av batteriet

Viktig! Før batteriet fjernes fra maskinen, kobler du til
batterieliminatoren om du fortsatt ønsker å bruke datamaskinen.
Hvis ikke, slår du av datamaskinen først.

Installering av batteri:
1

Legg batteriet på linje med den åpne batteriskuffen. Sjekk at enden med
kontakter går inn først, og at batteriets overflate vender opp.

2

La batteriet gli inn i batteriskuffen, og trykk forsiktig inntil batteriet låses
på plass.

Slik tar du ut batteriet:
1

Trykk på batterilåsen for å løse ut batteriet.

2

Dra batteriet ut av batteriskuffen.

Lade opp batteriet

Når du skal lade opp batteriet, sjekker du først at det er riktig installert i
batteriskuffen. Plugg batterieliminatoren til maskinen og koble den til
strømnettet. Du kan fortsatt bruke datamaskinen mens batteriet lades opp.
Men å lade opp batteriet mens den er slått av, vil gi en betydelig raskere
opplading.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.