ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

29

Eng

lish

Norsk

Advarsel om lavt energinivå på batteriet

Når maskinen brukes på batteri, så hold øye med Windows batterimåler.

Advarsel: Koble til batterieliminatoren så raskt som mulig etter at
advarselen om lavt nivå på batteriet har dukket opp. Data vil gå
tapt dersom batteriet blir helt utladet, og datamaskinen slår seg
av selv.

Når advarselen om lavt nivå på batteriet dukker opp, så vil riktig handling
avhenge av situasjonen:

Situasjon

Anbefalt handling

Batterieliminatoren
og en strømkontakt
er tilgjengelig.

1. Koble batterieliminatoren til datamaskinen, og koble

så til strømnettet.

2. Lagre alle nødvendige filer.
3. Gjenoppta arbeidet.
Slå av maskinen om du ønsker en rask opplading.

Et ekstra fulladet
batteri er
tilgjengelig.

1. Lagre alle nødvendige filer.
2. Lukk alle applikasjoner.
3. Slå av datamaskinen.
4. Bytt batteri.
5. Skru på datamaskinen og fortsett med å arbeide.

Verken
batterieliminatoren
eller en
strømkontakt er
tilgjengelig. Du har
ikke reservebatteri.

1. Lagre alle nødvendige filer.
2. Lukk alle applikasjoner.
3. Slå av datamaskinen.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.