ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

43

Norsk

Bruke programvare

Spiller av DVD-innhold

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på visse modeller.

Når DVD-enheten er installert i plassen for optisk stasjon, kan du spille av DVD-
innhold på datamaskinen.

1

Løs ut DVD-en.

Viktig! Når du starter DVD-spilleren for første gang, ber
programmet om at du oppgir sonekoden. DVD-plater er inndelt i
6 soner. Når DVD-stasjonen er satt til en sonekode, vil den bare
spille DVD-plater for den sonen. Du kan angi sonekoden
maksimalt fem ganger (medregnet første gang). Etter det blir den
sist angitte sonekoden permanent. Ved gjenoppretting av
harddisken tilbakestillles ikke antallet ganger sonekoden er
angitt. I en tabell senere i dette avsnittet finner du informasjon
om sonekoder for DVD-filmer.

2

DVD-filmen vil spilles automatisk etter noen få sekunder.

Merk: Hvis du vil endre sonekoden, setter du inn en DVD-film fra
en annen sone i DVD-stasjonen. Den elektroniske hjelpen har mer
informasjon.

Sonekode

Land eller Sone

1

USA, Canada

2

Europa, Midt-Østen, Sør-Afrika, Japan

3

Sørøst-Asia, Taiwan, Sør-Korea

4

Latin-Amerika, Australia, New Zealand

5

Tidligere SSSR, deler av Afrika, India

6

Folkerepublikken Kina

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.