ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

2

D

ansk

Dansk

Brug af tastaturet

Tastaturet, der har taster med fuld størrelse, indeholder et integreret numerisk
tastatur* og separate taster for pile, lås, Windows, funktioner og specielle tegn.

Låsetaster og det integrerede numeriske
tastatur*

Tastaturet har 3 låsetaster, som kan slås til og fra med særlige taster.

Det integrerede numeriske tastatur virker ligesom et numerisk tastatur på en
almindelig pc. Det er udstyret med små tegn i øverste højre hjørne på tasterne.
For at forenkle teksten på tasterne er piletastsymbolerne udeladt.

* kun for udvalgte modeller

Låsetast

Beskrivelse

Caps Lock

Når Caps Lock er slået til, skrives alle bogstaver med stort.

NumLk
<Fn> + <F11>*

Når NumLk er slået til, er det integrerede numeriske tastatur
aktiveret. Tastaturet virker som en regnemaskine (med de
aritmetiske operatorer +, -,* og /). Du kan med fordel bruge
denne tilstand, når du skal indtaste store mængder
numeriske data. En endnu bedre løsning er at tilslutte et
eksternt numerisk tastatur.

Scr Lk
<Fn> + <F12>

Når Scr Lk er slået til, ruller skærmbilledet en linje op eller
ned, når du trykker på henholdsvis Pil op og Pil ned. I visse
programmer fungerer Scr Lk ikke.

Ønsket adgang

NumLk slået til

NumLk slået fra

Numeriske taster på
det integrerede
numeriske tastatur

Skriv tallene på sædvanlig
vis.

Piletaster på det
integrerede
numeriske tastatur

Hold <

> nede, mens du

bruger piletasterne.

Hold <Fn> nede, mens
du bruger piletasterne.

Hovedtastatur

Hold <Fn> nede, mens du
skriver bogstaver på det
integrerede numeriske
tastatur.

Skriv bogstaverne på
sædvanlig vis.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.