ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

26

D

ansk

Dansk

Batteripakke

Computeren bruger et batteri med stor kapacitet, som giver længere intervaller
mellem opladninger.

Batteripakke - karakteristika

Batteripakken har følgende karakteristika:

Anvender aktuelle teknologistandarder for batterier.

Leverer en advarsel, om at batteriet er lavt.

Batteriet oplades, hver gang du slutter computeren til netadapteren.
Computeren understøtter "oplad-i-brug", hvilket giver mulighed for at
genoplade batteriet, mens du bruger computeren. Genopladning, når
computeren er slukket resulterer, dog i en væsentlig hurtigere opladningstid.

Batteriet er nyttigt, når du rejser eller under strømafbrud. Det kan anbefales at
have et ekstra fuldt opladet batteri tilgængeligt som sikkerhed. Kontakt din
forhandler for at få detaljer om bestilling af en ekstra batteripakke.

Maksimering af batteriets levetid

Som alle andre batterier degraderes computerens batteri med tiden. Dette
betyder, at batteriets ydeevne formindskes i løbet af tid og brug. Hvis du vil
maksimere batteriets levetid, anbefales det at følge nedenstående råd.

Konditionering af en ny batteripakke

Inden du anvender batteripakken for første gang, skal du følge en
konditioneringsproces:
1

Sæt det nye batteri i computeren. Tænd ikke for computeren.

2

Sæt AC-adapteren i, og oplad batteriet helt.

3

Fjern AC-adapteren.

4

Tænd for computeren, og brug batteriet.

5

Aflad batteriet, indtil advarslen om, at batteriniveauet er lavt, vises.

6

Sæt AC-adapteren i igen, og oplad batteriet helt igen.

Følg disse trin, indtil batteriet har været ladt og afladt tre gange.

Brug denne konditioneringsproces til alle nye batterier, eller hvis batteriet ikke
har været brug i lang tid. Hvis computeren skal opbevares i mere end to uger,
anbefales det at fjerne batteriet fra computeren.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.