ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

27

Dan

sk

DanskDansk

Advarsel: Udsæt ikke batteripakke for temperaturer under 0°C
(32°F) eller over 45°C (113°F). Ekstreme temperaturer kan påvirke
batteripakken negativt.

Ved at følge konditioneringsprocessen for batterier er batteriet i stand til at
acceptere maksimal ladning. Hvis du ikke følger proceduren, er du ikke sikker
på at opnå den maksimale batteriladning, og det vil også forkorte batteriets
levetid.

Herudover påvirkes batteriets levetid negativt ved følgende brugsmønstre:

Brug af computeren ved konstant AC-strøm, når batteriet er isat. Hvis du
vil bruge konstant AC-strøm, anbefales det at fjerne batteripakken, når det
er fuldt opladt.

Ved ikke at aflade og genoplade batteriet til dets maksimale grænser, som
beskrevet herover.

Hyppig brug, jo mere du bruger batteriet, desto hurtigere når det
afslutningen på dets levetid. Som standard har et computerbatteri en
levetid på omkring 300 opladninger.

Installering og fjernelse af batteripakke

Vigtigt! Inden du fjerner batteriet fra computeren, skal du
tilslutte AC-adapteren, hvis du ønsker fortsat at bruge din
computer. Ellers skal du først slukke for computeren.

Sådan installeres en batteripakke:

1

Juster batteriet i den åbne batteriholder, sørg for, at enderne med
kontakterne sættes i først, og at batteriets øverste overflade
vender opad.

2

Skub batteriet på plads i holderen, og skub forsigtigt låget til batteriet på
plads.

Sådan fjernes en batteripakke:

1

Skub batteriudløseren til siden for at løsne batteriet.

2

Tag batteriet ud af batteriholderen.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.