ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

43

DanskDansk

Brug af software

Afspilning af DVD-indhold

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Når DVD-drevet er installeret i det optiske drev, kan du afspille DVD-indhold på
computeren.

1

Skub dvd'en ud.

Vigtigt! Første gang du starter DVD-afspilleren, bliver du bedt om
at angive regionskode. DVD-produkter findes i 6 varianter, der er
opdelt efter geografiske områder (regioner). Et DVD-drev, der er
konfigureret til en bestemt regionskode, kan ikke afspille DVD'er
fra et andet område. Du kan kun angive en ny regionskode fem
gange (inklusive den første gang), hvorefter den sidst angivne
regionskode bliver permanent. Ved gendannelse af harddisken
bliver det antal gange, regionskoden er indstillet, ikke nulstillet.
Oplysninger om DVD-regioner finder du i tabellen længere nede i
dette afsnit.

2

DVD-filmen starter automatisk efter et par sekunder.

Bemærk: For at ændre regionskoden skal du sætte en DVD-film
fra en anden region i DVD-rom-drevet. Yderligere oplysninger
finder du i online-hjælpen.

Regionskode

Land eller region

1

USA, Canada

2

Europa, Mellemøsten, Sydafrika, Japan

3

Sydøstasien, Taiwan, Sydkorea

4

Latinamerika, Australien, New Zealand

5

Det tidligere Sovjetunionen, dele af Afrika, Indien

6

Folkerepublikken Kina

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.