ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

52

D

ansk

Dansk

Liste over omfattede lande

EU's medlemsstater pr. juli 2009 er følgende: Belgien, Danmark, Tyskland,
Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig,
Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Letland, Litauen, Polen,
Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Cypern, Malta, Bulgarien og Rumænien.
Anvendelse er tilladt i landene i Den Europæiske Union, samt i: Norge, Schweiz,
Island og Liechtenstein. Enheden skal anvendes i overensstemmelse med de
regler og begrænsninger, der gælder i det land, hvor den anvendes. Yderligere
oplysninger kan fås hos den ansvarlige myndighed i det land, hvor enheden
anvendes. Se ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm for den seneste
landeliste.

FCC RF-sikkerhedskravet

Den udstrålede outputstrøm fra det trådløse LAN Mini-PCI-kortet og Bluetooth-
kortet ligger langt under FCC-grænserne for radiostråling. Alligevel skal det
trådløse modul i notebook-pc serien anvendes på en sådan måde, at risikoen for
kontakt med personer under normal brug minimeres som følger.
1

Brugeren skal følge RF-sikkerhedsinstruktionerne for trådløse enheder,
som medfølger med brugervejledningen til hver enkelt RF-enhed.

Forsigtig: For at opfylde kravene til FCC RF udstråling, skal der
være en afstand på 20 cm (8 tommer) imellem antennen og det
integrerede trådløse LAN mini-PCI-kort, der er indbygget i
skærmsektionen og alle personer.

Bemærk: Trådløs Mini-PCI-adapter implementerer

diversitetsfunktion i transmissionen. Denne funktion udsender

ikke radiofrekvenser samtidig fra begge antenner. En af

antennerne vælges automatisk eller manuelt (af brugeren) for at

sikre radiokommunikation i god kvalitet.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.