ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

xiv

Anvisningar för skötsel och användning av
datorn

Starta och stänga av datorn

Slå på datorn genom att trycka på och sedan släppa av/på-knappen.
I instruktionsfoldern visas var av/på-knappen är placerad.
Du stänger av datorn på något av följande sätt:

Använd avstängningskommandot i Windows: klicka på Start och sedan på
Stäng av.

Använd av/på-knappen

Ställ datorn i vänteläge genom att använda snabbtangentkombinationen
<Fn> + <F4>.

Obs! Om det inte går att stänga av datorn på vanligt sätt kan du
stänga av den genom att hålla av/på-knappen intryckt i minst fyra
sekunder. Om du har stängt av datorn och vill slå på den igen bör
du vänta minst två sekunder innan du startar den.

Datorns skötsel

Om du sköter om datorn kommer den att fungera problemfritt under lång tid.

Utsätt inte datorn för direkt solljus. Placera den inte nära värmekällor, till
exempel element.

Utsätt inte datorn för temperaturer under 0 ºC (32 ºF) eller över
50 ºC (122 ºF).

Utsätt inte datorn för magnetfält.

Utsätt inte datorn för regn eller fukt.

Spill inte vatten eller annan vätska på datorn.

Utsätt inte datorn för kraftiga stötar eller vibrationer.

Utsätt inte datorn för damm och smuts.

Placera aldrig föremål på datorn.

Slå inte igen locket, utan stäng det försiktigt.

Placera aldrig datorn på ett ojämnt underlag.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.