ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

2

Sv

enska

Använda tangentbordet

Tangentbordet har normalstora tangenter och en inbyggd numerisk
knappsats*, separata markörtangenter, Windows-tangenter,
funktionstangenter och specialtangenter.

Låstangenter och den inbyggda numerisk
knappsatsen*

Tangentbordet har tre låstangenter som du kan slå av och på.

Den inbyggda numeriska knappsatsen fungerar ungefär som den numeriska
knappsatsen på ett tangentbord till en skrivbordsdator. Tangenterna utmärks
av de små tecknen längst upp till höger. Markörtangenternas symboler är inte
tryckta på tangenterna eftersom det i så fall skulle bli väldigt svårt att tyda
dem.

* endast för vissa modeller

Låstangent

Beskrivning

Caps Lock

När skiftlåset (Caps Lock) är aktiverat skrivs alla bokstäver med

versaler.

NumLk
<Fn> + <F11>*

När det numeriska låset (NumLk) är aktiverat befinner sig den

inbyggda knappsatsen i numeriskt läge. Tangenterna fungerar som

en miniräknare (komplett med de matematiska symbolerna +, -, * och

/). Du kan använda det läget när du ska mata in en stor mängd

sifferdata. Ett bättre alternativ är att ansluta en extern knappsats.

Scr Lk
<Fn> + <F12>

När rullningslåset (Scr Lk) är aktiverad flyttas skärmbilden en rad

uppåt eller nedåt när du trycker på upp- eller nedpilen. Den här

funktionen fungerar inte med alla program.

Önskad användning

NumLk lås aktiverat

NumLk lås inaktiverat

Siffertangenter på den
inbyggda knappsatsen

Skriv siffror på vanligt sätt.

Markörtangenter på
den inbyggda
knappsatsen

Håll ned <

> när du

trycker på

markörtangenterna.

Håll ned <Fn> när du trycker

på markörtangenterna.

Huvudtangenter

Håll ned tangenten <Fn> när

du skriver bokstäver på den

inbyggda knappsatsen.

Skriv bokstäver på vanligt

sätt.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.